Oslo Dyrekiro

Min hund Sofus har slitt med en del stivheter i kroppen. Med jevnlig kiropraktisk behandling er han imidlertidig langt friere i kroppen og kan yte mer. 

 Dyrekiropraktikk: 

 
Som dyrekiropraktor jobber jeg med bevegelsesapparatet til dyr. Kiropraktikk på dyr er en skånsom behandlingsform hvorpå man med hendene undersøker om leddene i virvelsøylen og ekstremitetene beveger seg som de skal. Finner man nedsatt funksjon eller tegn på smerter og ømhet i enkelte områder må man danne seg et bilde av hva som foregår, og legge en behandlingsplan ut ifra dette. Selv samarbeider jeg ofte med veterinær. 

 
For å bli dyrekiropraktor må man enten være utdannet kiropraktor eller veterinær fra før. En kiropraktor som har tatt videreutdannelse på dyr bruker da tittelen "dyrekiropraktor" mens en veterinær som har tatt videreutdannelsen bruker tittelen "veterinærkiropraktor" 

 
Jeg behandler hunder hos Dyrlege Blom på Torshov i Oslo. Ellers tilbyr jeg hjemmebesøk på hund og hest i Oslo, Akershus og Omegn. 

 

 

Nyheter

FOREDRAG

19.03.2019

Jeg tilbyr nå foredrag for seniorhunden som vil omhandle vanlig problematikk, behandling, tilrettelegging og hvordan aktivisere en eldre hund på en god måte. Ta kontakt på:dyrekiropraktor.kasin@gmail.com eller på tlf: 93875263 om dette er av interesse for din bedrift. 

FOD-hunder

Hver mandag har jeg  nå behandlingsdager på FODgården hvor jeg følger opp de hundene som har behov for kiropraktisk behandling. Alle hunder adoptert fra Fodgården får 20% avslag på førstegangskonsultasjon hos meg. Se kontaktinfo for spørsmål eller timebestilling. 

06.12.2018